Wady stóp i kończyn dolnych

Wady stóp i kończyn dolnych

 

Stopy i kończyny dolne to filary , dla wyżej położonych części narządu ruchu: miednicy, kręgosłupa, głowy i obręczy barkowej wraz z kończynami. Wady postawy ciała zlokalizowane w obrębie kończyn dolnych to głównie: stopa płaska, stopa płasko-koślawa, stopa wydrążona, stopa szpotawa, paluch koślawy, kolana koślawe, kolana szpotawe, asymetrie długości kończyn, jałowe martwice kości (np. choroba Perthesa). Jak nietrudno sobie wyobrazić, zaburzenie w obrębie stóp, kończyn dolnych może powodować nieprawidłową budowę, wzrost i funkcjonowanie miednicy i kręgosłupa. Dlatego ważna jest szybka, obiektywna i trafna diagnoza oraz wdrożenie indywidualnego programu terapeutycznego. Oprócz ćwiczeń i zabiegów manualnych istotną rolę pełnią spersonalizowane wkładki 3D do butów, które odpowiednio wspomagają i korygują istniejącą wadę stóp i kończyn dolnych.