Terapia Neurac

Terapia Neurac

NEURAC (Neuromuscular Activation) jest metodą terapii opracowaną na początku XXI wieku przez norweskich lekarzy i terapeutów w kooperacji ze specjalistami z innych krajów. Teoretyczna podstawa metody Neurac, wiąże się z generowaniem przez układ nerwowy prawidłowych wzorców motorycznych oraz z założeniem, że większość dysfunkcji narządu ruchu jest wywołana poprzez zaburzenie działania mechanizmów, które łączą pracę lokalnych i globalnych grup mięśniowych. Badania naukowe wykazują, że działanie lokalnych mięśni stabilizujących może zostać zaburzone przez ból, bądź brak odpowiedniej stymulacji. Celem nerwowo-mięśniowej aktywacji (Neurac) jest przywrócenie prawidłowych programów motorycznych, które jest możliwe tylko na drodze intensywnego pobudzenia układu nerwowego. Elementy metody Neurac: • ćwiczenia w zamkniętych łańcuchach kinematycznych oraz drabina progresji • wibracja i niestabilne podłoże • eliminacja dolegliwości bólowych poprzez odciążenie, wprowadzenie elementów wspomagających oraz wibrację.