Terapia manualna

Terapia manualna

Terapia manualna to nowoczesny, medyczny system leczenia dysfunkcji narządu ruchu, w następstwie których pojawiają się różne dolegliwości, najczęściej w postaci bólu i/lub ograniczenia ruchomości (zakresu ruch w stawie). W zabiegach, stosuje się bezpieczne i niezwykle skuteczne techniki ręczne (dawniej nazywane “nastawianiem”). Polegają one na mobilizacjach, manipulacjach na stawach kręgosłupa i kończyn, a także na oddziaływaniu na tkanki miękkie (mięśnie, powięzi, więzadła, ścięgna), za ich pośrednictwem na układ nerwowy. TERAPIA MANUALNA WG KONCEPCJI PLAATSMANA’A jest syntezą elementów najpopularniejszych metod terapii manualnej. Wykorzystywana bywa głównie w diagnozowaniu i leczeniu chorób mięśni i stawów, a także dolegliwości o podłożu neurologicznym. Cechuje ją łączenie różnych technik terapeutycznych, przy zachowaniu zwartego i logicznego systemu diagnozowania. Znaczny nacisk kładziony jest na bezpieczeństwo, co minimalizuje możliwość pojawienia się komplikacji związanych z zabiegami. Terapia manualna Plaatsmana jest zgodna z założeniami EBM (od ang. evidence-based medicine) medycyna oparta na faktach, medycyna oparta na dowodach (naukowych). Każdorazowo zabiegi manualne poprzedzone są diagnostyką dla potrzeb terapii manualnej i szczegółową analizą aktualnego problemu, a postępowanie terapeutyczne jest elastyczne, kompleksowe i zawsze odpowiadające objawom i subiektywnym odczuciom pacjenta. Wśród technik, z których czerpie Plaatsman znajdziemy propozycje Cyriaxa, Maitlanda, Kaltenborna, Butlera, Mulligana, Brugera, Ledermana, Larsena i nie tylko.