Energizacja tkanek miękkich

Energizacja tkanek miękkich

Zbiór metod mających na celu likwidowanie zaburzeń w obrębie tkanek miękkich, poprzez wykorzystywanie wysiłku fizycznego pacjenta – odpowiedniej kombinacji napięcia izometrycznego i rozluźnienia. Techniki energizacji mięśni stosuje się w celu zmniejszenia napięcia mięśni lub też w celu zwiększenia ich tonusu, mobilizacji stawów lub w celu oddziaływania na powięzi. Najbardziej rozpowszechnionej techniką jest poizometryczna relaksacja mięśni (PIR). Technika rozciągania tkanek miękkich, którą wykorzystuje się w stanach wzmożonych napięć mięśniowych i przykurczów. PIR stosuje się w celu eliminacji przeciążenia stawu, poprzez przywrócenie właściwej długości i elastyczności mięśni oraz prawidłowego zakresu ruchu w stawach.