Dolegliwości kończyn górnych

Dolegliwości kończyn górnych

 
   
 Ból i lokalizacja dysfunkcji najczęściej dotyczy:
  • barku,
  • łokcia (łokieć tenisisty – bóle łokcia zlokalizowany po zewnętrznej stronie, łokieć golfisty , ból zlokalizowany po wewnętrznej stronie)
  • nadgarstka
   
 Przyczyny bólu i dysfunkcji mogą być różne i mieć swoja przyczynę w:
  • zwyrodnieniu stawów kręgosłupa
  • ucisku na korzenie nerwowe
  • zablokowaniu stawowym
  • zapaleniu ścięgien
  • przeciążeniu
  • inne